MILJÖINFORMATION

SVENSKA SPORTGOLV AB`s verksamhet skall i minsta möjliga mån
påverka miljön i
negativ riktning .Därför representerar vi produkter som
har en bevisad låg inverkan på våran
miljö . Produkterna tillverkas i en
modern anläggning som har bra miljömedvetenhet
våra restprodukter
skall källsorteras och lämnas därefter på avsedd deponiplats . Våra
kemiska leverantörer är certifierade enligt gällande iso-normer för
miljö och säkerhet.

Vi följer gällande lagar som berör vårt arbete.

Vi har kontinuerlig upplärning av våra montörer inom miljö och säkerhet.